Promenad är en app med ljudupplevelser kopplade till verkliga platser.

Scener med tredimensionellt ljud och musik spelas upp i realtid beroende av användarens geo-position och tempo.  


INSTAGRAM ︎ #PROMENAD
︎ contact@dva.studio
©️ PROMENAD 2021