Verkliga platser.
Verkliga upplevelser.
En promenad i tid och rum.